Skip to main content

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ:
Τηλ. 2310013865
Email: info@agro.ihu.gr

Καλωσορίσατε

Στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Το Τμήμα Γεωπονίας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης που θα αποτελούν συμβούλους περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης, δημιούργησε το εν λόγω Π.Μ.Σ. Τονίζεται ότι, η εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ, σε εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την διείσδυση της περιβαλλοντικής καινοτομίας, το περιβαλλοντικό management, και την αειφόρο ανάπτυξη, κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (MSc in Environmental Management and Environmental Education), του Τμήματος Γεωπονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ιδρύθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμφωνα με το Ν. 4485/ΦΕΚ Α’114/04.08.2017 και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 4957/ΦΕΚ Α΄141/21.07.2022

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τρεις ειδικεύσεις:

 • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (MSc Environmental Management and Environmental Education – Entrerpreunership and Innovation)
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση και Επικοινωνία (MSc Environmental Management and Environmental Education – Education and Communication).
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (MSc Environmental Management and Environmental Education).

Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Να δημιουργήσουν το κατάλληλο Σύστημα Ελέγχου και Βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του Περιβάλλοντος. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις που πηγά- ζουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα επιστημονικά αντικείμενα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Επικοινωνίας στο χώρο των επιχειρήσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση τους και την προαγωγή των περιβαλλοντικών θεμάτων με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Επιπροσθέτως, με την προσφερόμενη ειδίκευση του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Επικοινωνία» επιδιώκεται η εκπαίδευση στελεχών-επιστημόνων με προσανατολισμό την περιβαλλοντική εκπαίδευση την κατάρτιση σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα και πολιτικές αλλά και την περιβαλλοντική επικοινωνία.

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα βρείτε πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό του, το ωρολόγιο πρόγραμμα και άλλες χρήσιμες ανακοινώσεις, καθώς και συνδέσμους με ιστοσελίδες με ενδιαφέρουσα θεματολογία.

Ο Δ/ντης του ΠΜΣ

Σταμάτης Αγγελόπουλος
Καθηγητής

Καλωσορίσατε

Φιλοσοφία Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υπηρετεί την αποστολή και τον επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος Γεωπονίας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (2ου κύκλου σπουδών ΑΕΙ) σε επιστημονικά πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας και ειδικότερα στα πεδία της Αειφόρου Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, καθώς και της Αγροτικής Οικονομίας (Οικονομίας Περιβάλλοντος), με έμφαση την ανάπτυξη της πράσινης Επιχειρηματικότητας και της γεωπονικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Σκοπός του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υπηρετεί την αποστολή και τον επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος Γεωπονίας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (2ου κύκλου σπουδών ΑΕΙ) σε επιστημονικά πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας. Το εν λόγω Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό την ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, στα επιστημονικά πεδία της περιβαλλοντικής διαχείρισης επιχειρήσεων, στην εκπαίδευση και επικοινωνία. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδιώκει, μέσω των τριών κατευθύνσεών του, στη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών περιβάλλοντος, με προσανατολισμό την πράσινη επιχειρηματική διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη, στην οικονομική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία.

Υποψήφιοι/ες

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων και πρώην Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι πρώην Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εφόσον έχουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΚΥΣΑΤΣ.

Τρόπος Διδασκαλίας

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των δράσεων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει θεωρητική μαθήματα είτε με μεθόδους εκ σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας είτε με δια ζώσης διδασκαλία. Μέρος ή το σύνολοτων μαθημάτων δύναται, μετά από απόφαση της Συνέλευσης να διεξάγεται έως ποσοστό 100%, μέσω τεχνολογιών σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δέκα οκτώ μήνες ή τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Η χρονική διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του διπλάσιου χρόνου του Π.Μ.Σ., όπως αυτό προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Μαθησιακοί στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι του Π.Μ.Σ. σχετίζονται με την ανάπτυξη της αειφόρου γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων στον αγροτικό τομέα. Οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε αντιστοιχία προς το επίπεδο επαγγελματικών Προσόντων 7, όπως καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και την ελληνική προσαρμογή σε αυτό.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

 1. Η κατανόηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών θεμάτων και των επιδράσεων τους στην επιχειρηματική ανάπτυξη και προοπτική.
 2. Η εξειδίκευση στην εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής στο χώρο των επιχειρήσε ων.
 3. Η εγκατάσταση και επιθεώρηση Συστημάτων Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο χώρο των επιχειρήσεων.
 4. Ο σχεδιασμός στρατηγικών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης.
 5. Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στο χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και των κοι νωνικών ομάδων και οργανισμών.
 6. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της τυπικής της μη τυπικής και δια βίου εκπαίδευσης .

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ., μπορούν επίσης, να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές σε συ ναφή ή συγγενή αντικείμενα.

Γλώσσα

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ή η αγγλική. Το αυτό ισχύει και για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.250 ευρώ συνολικά για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 750 ευρώ, στην έναρξη της 1ης , 2ης , 3ης ακαδημαϊκής περιόδου.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ

Κωδικός

Μαθήματα

Εξάμηνο

Είδος

Ώρες/Εβδ.

Π.Μ. – ECTS

Μαθήματα κορμού
(Κοινά μαθήματα και για τις δυο ειδικεύσεις)

2600-18101

Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Πολιτική

Α΄

Υ

4

10

2600-18102

Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Α΄

Υ

4

10

2600-18103

Περιβαλλοντική Ρύπανση και Δράση

Α΄

Υ

4

10

2600-18104

Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων και Αειφορία

Α΄

Υ

4

10

Σύνολο ECTS Κοινού Κορμού

40

Ειδίκευση Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2600-18211

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Β

ΕΥ

4

10

2600-18212

Συστήματα Τεχνικής Επιθεώρησης (ISO 14001)

Β

ΕΥ

4

10

2600-18213

Πράσινη Ανάπτυξη και Περιβάλλον

Β

ΕΥ

4

10

2600-18214

Καινοτόμες Περιβαλλοντικές

Επενδύσεις

Β

ΕΥ

4

`10

2600-18215

Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων

Β

ΕΥ

4

10

ΕΡΓ-1

*Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Β

ΕΥ

20

Σύνολο ECTS

50

*Χωρίς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Υποχρεωτικά 1 μέχρι 5 μαθήματα.

*Με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Επιλογή 3 μαθημάτων από το 1 μέχρι 5 και υποχρεωτικό το 6.

Ειδίκευση Β: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2600-18221

Οικιακή Εξοικονόμηση και Ανακύκλωση

Β

ΕΥ

4

10

2600-18222

Κλιματική Αλλαγή, Προσαρμογή και Μετριασμός

Β

ΕΥ

4

10

2600-18223

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Συνείδηση

Β΄

ΕΥ

4

10

2600-18224

Περιβαλλοντική Επικοινωνία και ΜΜΕ

Β΄

ΕΥ

4

10

2600-18225

Περιβαλλοντικές Δράσεις στην Εκπαίδευση

Β΄

ΕΥ

4

10

ΕΡΓ-1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Β΄

4

20

Σύνολο ECTS

50

*Χωρίς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Υποχρεωτικά 1 μέχρι 5.

*Με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Επιλογή 3 μαθημάτων από το 1 μέχρι 5 και υποχρεωτικό το 6.

Ειδίκευση Γ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

⃰ Χωρίς  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Επιλογή 4 μαθημάτων  από τα 1-5 που προσφέρονται στις άλλες δύο κατευθύνσεις.

⃰Με Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Επιλογή 3 μαθημάτων από το 1 μέχρι 5 που προσφέρονται στις άλλες δυο κατευθύνσεις και υποχρεωτικό το 6.

Συμβολισμοί:

 • Υ = Υποχρεωτικό
 • ΕΥ = Επιλογής Υποχρεωτικό
 • Π.Μ. – ECTS = Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος

Διδάσκοντες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑΒΑΘΜΙΔΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

saggelopoulos@ihu.gr
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

agianna@ihu.gr
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
dimchri@ihu.gr
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ireneioann@gmail.com
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΑΕ
philika@farm.teithe.gr
ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
apkorlos@vt.teithe.gr
ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
kousenidis@ihu.gr
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
mkonstantinou@agr.teithe.gr
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
gmitsop@ihu.gr
ΝΟΤΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ournotta@ihu.gr
ΞΑΝΘΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
xanthos@autom.teithe.gr
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
npanagiotou@gapps.auth.gr
ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
stalex@ihu.gr
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
samaras@ihu.gr
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
fstergio@ihu.gr
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
stefst2@ihu.gr
ΣΦΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
asfikas@decus.gr
ΤΣΙΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
mtsiouni84@yahoo.gr
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
hatzigiannakis@gmail.com